dimecres, 14 de juny de 2023

BOMBOLLES

 

En el laboratori de F i Q de 3r d'ESO hem aconseguit amb Sergio després de vàries proves donar amb una fórmula per a unes bombolles de sabó prou estables.

De propina una "supercristal·lització"

dijous, 16 de febrer de 2023

REACCIÓ ENDOTÈRMICA

 

REACCIÓ ENDOTÈRMICA

2 NH4SCN (s) + Ba(OH)2·8H2O (s) = Ba+2 (ac) + 2SCN- (ac) + 2 NH3(g) + 10 H2O (l) 
 
En no disposar de NH4SCN s'ha provat amb KSCN; però l'efecte no ha sigut el mateix.

 
Autors: Paco Montesinos

VALORACIÓ DE VINAGRE (VOLUMETRIA)


VALORACIÓ DE VINAGRE (VOLUMETRIA)

En esta volumetria valorem un vinagre comercial per tal d'esbrinar-hi la concentració d'àcid acètic (CH3COOH) (Erlenmeyer). 
La valoració s'efectua amb NaOH de concentració coneguda (bureta). 
CH3COOH + NaOH =CH3COONa + H2O


Autors: Paco Montesinos

 

COMBUSTIÓ DE SURO AMB KClO3 FOS

2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2(g) 

Proporciona O2 per a la combustió del suro: C/H + O2 = CO2 + H2O

 


Autors: Paco Montesinos

 

FUSIÓ DE KClO3

Fusió de KClO3

 


Autors: Paco Montesinos

 

REACCIÓ DE SODI EN AIGUA

Amb fenolftaleïna com a indicador per a constatar la formació de NaOH. 

2 Na(s) + 2 H2O(l) = 2 NaOH(aq) + H2(g) 

H2(g) + O2(g) = 2 H2O(g)

 


Autors: Paco Montesinos