dimarts, 14 de desembre del 2021

 

FLUIDS NEWTONIANS I NO NEWTONIANS

Quan sotmetem a determinades condicions de pressions instantànies a determinats fluids es poden comportar de formes diferents produint efectes sorprenents que pots investigar:

 https://ca.thebirthsite.com/post/difference-between-newtonian-and-non-newtonian-fluids/Autores: Carla Monzó i Candela Roig, de 2n d'ESO

1 comentari: